Nech si účtujú, v čom chcú? Už dávno nie!

25.08.2015

Preč sú časy, kedy nám, podnikateľom, mohlo byť jedno, pomocou akého programu účtovník pracoval. Prípadne v akom systéme naša ekonómka vystavovala faktúry, sledovala splatnosti, strážila cash flow. Nie že by to robili zle, nesledovali legislatívne zmeny či meškali pri plnení úloh a dodržiavaní zákonných termínov. Ale často to nerobili tak, aby to prinášalo aj ďalšiu pridanú hodnotu. Ono sa to totiž dá a nestojí to ani o cent viac ako doteraz. Možno ešte menej...

 

Predstavte si, že máte svojmu obchodnému partnerovi poslať dokument.

Dostanete na výber – e-mail alebo fax. Stavil by som aj posledné peniaze na to, že si 99 percent vyberie elektronickú poštu. Tak prečo stále mnohí používame off-line účtovné a fakturačné systémy namiesto tých on-line?

 

Tak prečo stále mnohí používame off-line účtovné a fakturačné systémy namiesto tých on-line?

Ich výhody sú predsa všeobecne známe. Možnosť práce bez väzby na miesto a čas, jednoduchšia kolaborácia medzi ekonómom a účtovníkom, jednoduchá správa, aktuálnosť a flexibilita v prípade, že potrebujem vzhľadom na rast (ale aj ťažšie časy) v podniku meniť dostupné funkcie. Dnes už nie je problém získať aj riešenia spájajúce účtovníctvo, fakturáciu, sklad, sledovanie pohybu tovarov, zásob a pod. No a v neposlednom rade treba spomenúť bezpečnosť – či už sa bavíme o stabilite systémov, odbúraní hrozby straty dát kvôli technickej chybe, ich zálohovanie či ochrana pred vírusmi. Nemusíme si totiž nahovárať, že hlavne malé a stredné firmy majú túto agendu ošetrenú oveľa horšie ako veľkí poskytovatelia cloudových riešení.

 

Pre mňa ako podnikateľa je nemalým benefitom on-line systému jednoduchý prístup k dátam.

Pre mňa ako podnikateľa je nemalým benefitom on-line systému jednoduchý prístup k dátam. Viem si ich pozrieť kdekoľvek, v prípade potreby aj na mobile. Ak sa ma na stretnutí druhá strana opýta na údaje, ktoré sú v ňom dostupné, môžem ich okamžite poskytnúť. No a netreba zabúdať ani na finančnú stránku veci – hlavne začínajúci podnikatelia určite ocenia, že aplikácie, akou je napríklad Keepi, im dávajú do ruky všetky nevyhnutné účtovné a fakturačné nástroje bezplatne...

Môj kamarát sa pred časom rozlúčil s jednou zo svojich dvoch asistentiek. Mali k dispozícii softvér, ktorý im umožňoval zvládať „papierovačky“ spojené s chodom firmy vo veľkej miere automatizovane. Napriek tomu trvali fakturácie neskutočne dlho, ekonómka musela mnohé dáta nahadzovať manuálne. Majiteľ spoločnosti samozrejme nemá čas zisťovať, či jeho zamestnanci skutočne využívajú možnosti softvéru, ktorý im dá k dispozícii, no keď sa raz takúto vec dozvie, môže byť veľmi nepríjemne prekvapený.

 

Šikovné IT riešenie preto nie je všeliek.

Šikovné IT riešenie preto nie je všeliek. V konečnom dôsledku je stále kľúčový ten „spojovací článok“ medzi klávesnicou a stoličkou. Ale skúste mu dať do ruky nástroj, ktorý bude jednoduchý, pružný, rýchly, intuitívny a zabezpečte, aby sa s ním naučil dokonale pracovať. Možno budete prekvapení, že sa nielen zlepší váš prehľad o chode firmy, ale aj spokojnosť tých, ktorí majú stráženie jej financií v konečnom dôsledku na starosti.

 

 

František Lovíšek