Účtuj navždy zadarmo
v Keepi

Online účtovníctvo, v ktorom zvládne účtovať každý.
Všetky funkcie potrebné pre pohodlné účtovanie, fakturáciu a vedenie skladu sú dostupné bezplatne.

Sme tu pre vás už 10 rokov

Od svojho uvedenia na trh v roku 2013 si získalo veľa priaznivcov a jeho služby už využíva veľké množstvo používateľov. Za všetko hovoria tieto čísla.

 

11 500 +

registrovaných

firiem

 

 

2 milióny

spracovaných

dokladov

 

 

18 000 +

registrovaných

používateľov

 

Online účtovníctvo a fakturácia v Keepi bezplatne

Vystavenie faktúry, vedenie jednoduchého účtovníctva či podvojného účtovníctva nebolo nikdy jednoduchšie a dostupnejšie. Online účtovníctvo Keepi je bezplatné, bezpečné a zvládne v ňom pracovať aj úplný začiatočník. Keepi umožňuje začínajúcim podnikateľom rýchly štart do bezplatného účtovania tak, aby sa mohli ihneď venovať svojmu hlavnému poslaniu. Podnikaniu resp. práci, ktorá prináša príjem.

Fakturujete zadarmo

Vystavujete faktúry nech ste kdekoľvek - priamo v Keepi a netrápte účtovníkov ich prepisovaním či importom.

Kedykoľvek a kdekoľvek

24 hodín denne, 7 dní v týždni, kdekoľvek na svete, na každom zariadení, stačí iba pripojenie na internet

Jednoduché účtovníctvo

Všetko čo potrebuje živnostník a jeho účtovníčka. Od faktúr až po daňové priznanie

Podvojné účtovníctvo

Účtovníctvo pre s.r.o. Plná spolupráca majiteľa a účtovníčky

Daňová evidencia

Legislatívne jednoduché účtovníctvo pre tých, ktorí si chcú minimalizovať legislatívne povinnosti

Pre platcov i neplatcov DPH

Každý z podporovaných typov účtovníctva v Keepi môžu viesť platcovia i neplatcovia DPH

Keepi Support

Aj napriek tomu, že Keepi poskytujeme za bezkonkurenčných cenových podmienok sa máte na koho obrátiť ak si s niečim neviete rady. Pomôžeme cez online chat. Ak nie sme online, stačí nám zanechať správu a na tú dostanete v najkratšom možnom čase odpoveď. Prípadne navštívte naše fórum.

Keepi

Online účtovníctvo a fakturácia

Z otázok smerovaných na náš Support sme vybrali tie najčastejšie I.


Keepi je a bude v základnej funkcionalite bezplatné a nie sú tam žiadne obmedzenia na čas, veľkost, počet používateľov, počet dokladov...
Základná funkcionalita postačuje na všetky legislatívne potrebné úkony. Platené sú len nadštandartné funkcie (napr. kontrolný výkaz v tvare xml), ktoré si objednávate len na potrebný čas.


Pri nesprávne zvolenom type účtovníctva je potrebné vykonať novú registráciu spoločnosti, pričom aplikácia povolí vytvoriť novú spoločnosť s rovnakým Obchodným názvom, nie však s rovnakým Registračným názvom. (stačí rozdiel v 1 znaku)


Vytvorenú spoločnosť nie je možné vymazať, ale v prípade, že máte požiadavku zrušiť nepoužívanú zaregistrovanú firmu, potvrďte prosím svoju požiadavku mailom na adresu posta(at)keepi.sk a uveďte Registračné meno spoločnosti (názov firmy zobrazený na hornej lište), ktorej sa to týka. Následne bude táto firma zrušená.


Príznak “Platca DPH” si môžete zapnúť v časti Nastavenia – Parametre. Vpravo hore použite službu Oprav (ikona), čím sa Vám sprístupní úprava parametrov. Následne “zaškrtnite” políčko Platca DPH, vyplňte IČ DPH a zdaňovacie obdobie a zmeny uložte tlačidlom Ulož. Na základnej obrazovke Vám pribudne nový widget Evidencia DPH.


Jedným z dôvodov je nepotvrdenie registračného mailu používateľom, ktorý mu bol zaslaný na mailovú adresu zadanú v registračnom formulári.
V prípade, že používateľovi nie je doručený mail na dokončenie registrácie, je potrebné vykonať:

1. Prihlásiť sa do aplikácie pod zadaným užívateľským kontom a heslom
2. Na hornej lište v aplikácii potvrdiť voľbu “Registrácia spoločnosti”, ktorá je prístupná z dôvodu nepotvrdenia registračného mailu
3. Opätovne upraviť zobrazený vstupný formulár, v ktorom je potrebné zmeniť mailovú adresu, na ktorú bude doručený potvrdzovací mail a potvrdiť registráciu
4. Potvrdiť verifikačný mail, ktorý bude aplikáciou zaslaný na zadanú mailovú adresu


Pravdepodobne nemáte v prehliadači povolené používanie tzv. Pop-up okien (resp. vyskakovacích alebo kontextových okien).
Je potrebné povoliť túto možnosť. Pri vytváraní tlačovej zostavy v príkazovom riadku kliknite na príznak zablokovania kontextových okien a povoľte len pre stránky keepi.
Týmto potvrdením napr. v prehliadači Chrome v: Nastavenia – Rozšírené nastavenia – Súkromie – Nastavenia obsahu – Kontextové okná ostane zapnutý parameter “Nepovoliť žiadnym webovým stránkam zobrazovať kontextové okná (odporúča sa)”, ale s výnimkou Keepi.eu (Spravovať výnimky).


Z hľadiska bezpečnosti je ochrana údajov a komunikácie na veľmi vysokej úrovni. Aplikácia je totiž zabezpečená na viacerých úrovniach interne aj externe.
V rámci externého zabezpečenia je použité šifrovanie SSL v3 a komunikácia cez https. Týmto spôsobom je zabezpečené, že žiadna tretia strana nemôže rozšifrovať obsah komunikácie medzi používateľom a keepi.
Základom interného zabezpečenia je, že údaje každej firmy sú fyzicky oddelené od iných firiem a autorizovaní používatelia jednej firmy majú prístup iba do vlastnej firmy a údaje nemôže vidieť tretia strana. Nemôže sa tak stať, aby niekto cez prístup v jednej spoločnosti uvidel akékoľvek dáta iného užívateľa, či akejkoľvek inej ako vlastnej spoločnosti.


Z otázok smerovaných na náš Support sme vybrali tie najčastejšie II.


Pri nesprávne zvolenom účtovnom období je potrebné vykonať novú registráciu, pričom aplikácia povolí vytvoriť novú spoločnosť s rovnakým Obchodným názvom, nie však s rovnakým Registračným názvom.


Pokiaľ je doklad (či už je to faktúra, alebo dobropis) uhradená, nie je možné doklad vymazať.
Je potrebné vymazať úhradu v evidencii Pokladňa, alebo Banka (podľa spôsobu úhrady).
V prípade potreby zrušenia pripojenia dobropisu k faktúre je potrebné kurzorom nastaviť sa na faktúru a použiť službu Súvisiace doklady – Faktúry a potvrdiť „Odpojiť“.


V prípade potreby úpravy čísla vlastného bankového účtu používateľ má tak možnosť vykonať nasledovne:
V časti
Nastavenia – Číselníky – Vlastné bankové účty
je potrebné nastaviť sa na existujúci záznam, ktorý potrebujete upraviť (označiť riadok – zobrazí sa zelenou farbou) a použiť službu Oprav (ikona nad zoznamom).
Následne upraviť polia Kód banky, Predčíslie a číslo účtu a použiť tlačidlo Ulož.
Po uložení sa automaticky upraví Názov účtu v číselníku a upraví sa aj číslo účtu v Profile firmy.


Faktúry, ktoré patria do predchádzajúceho účtovného obdobia je potrebné nahrať ako počiatočný stav prostredníctvom widgetu Partner – služby Saldokonto.
V saldokonte použitím tlačidla “Saldokonto podľa účtov” sa zobrazia nové služby – tlačidlo “Nový poč. stav” – Došlá/Vyšlá faktúra.
Potvrdením sa zobrazí formulár pre zadanie údajov faktúry.


Prechod na nové účtovné obdobie je podmienené vytvorením nového účtovného obdobia v časti
Nastavenia – Číselníky – Účtovné obdobia.
Službou Pridaj program automaticky zobrazí možnosť vytvoriť nasledujúce účtovné obdobie (nie je potrebné vyberať Dátum od a Dátum do).
Uložením sa záznam zapíše do zoznamu období.


Účtovníctvo v Keepi nie je obmedzené na počet záznamov, počet dokladov, výšku obratov, či počet používateľov.
Taktiež aplikácia nie je časovo obmedzená.
Pod jedným užívateľským kontom je môžné vytvoriť aj viacero spoločností s rôznymi typmi účtovníctva.


Zoznámte sa s Keepi v krátkom videu.


Video je síce z roku 2013 avšak neustále platí všetko čo v ňom sľubujeme.

Víťaz Microsoft Industry Awards 2013. Keepi - Cloud by SOFTIP - najlepšie Cloudové riešenie.

Úvodné obrazovky jednotlivých typov účtovníctva v Keepi