Jednoduché účtovníctvo

Všetko čo potrebuje živnostník a jeho účtovníčka. Od faktúr až po daňové priznanie

Podvojné účtovníctvo

Účtovníctvo pre s.r.o. Plná spolupráca majiteľa a účtovníčky

Daňová evidencia

Legislatívne jednoduché účtovníctvo pre tých, ktorí si chcú minimalizovať legislatívne povinnosti (študent, prenajímateľ nehnuteľností, živnostník, ... )

Bezpečnosť dát aj pripojenia

Všetky údaje sú šifrované a zálohované v dátových centrác. Sú tak v oveľa väčšom bezpečí ako v tvojom počítači. Pripojenie medzi tebou a Keepi je zabezpečené certifikovaným 128-bitovým kódovaním.

Garancia aktuálnej legislatívy

Výrobca Keepi, firma SOFTIP, je už 22 rokov TOP dodávateľom ekonomických softvérov v SR. Môžeš sa spoľahnúť, že budeš pracovať v prostredí, ktoré bude po legislatívnej stránke vždy aktuálne.

Dostupnosť odkiaľkoľvek 24/7/365

Keepi môžeš využívať odkiaľkoľvek. Potrebuješ iba pripojenie na internet a zariadenie s internetovým prehliadačom – PC, Mac, tablet alebo Smartphone. Tvojím pracoviskom je celý svet.

Jednoduchosť v používaní, zložitosť na nás

V keepi každý jednoducho spraví aj zložité účtovné operácie. Stačí prednastavené keepi a odborná pomoc cez chat on line. Ale keepi umožní aj komplexné operácie profesionálnym účtovníkom

Spolu rastieme každý deň

8087 spoločností spracovalo spolu v Keepi
neuveriteľných 540728 dokladov.

Funkcie keepi

Vyšlé a došlé faktúry

evidencia a vystavovanie zálohových, konečných a opravných faktúr; Vystavenú faktúru je možné odoslať mailom, vytlačiť a taktiež vytlačiť knihu pohľadávok a záväzkov

Sklady

evidovanie pohybov na sklade (príjemky a výdajky) a sledovanie skladových zásob

Partneri

zoznam partnerov, sledovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov ako aj prehľad rizikových platiteľov DPH

Evidencia DPH

práca s dokladmi vstupujúcimi do daňového priznania, kontrolného výkazu, resp. súhrnného výkazu. Výstup vo formáte XML a PDF, ktorý je možné použiť pri elektronickej komunikácii s Finančnou správou

Banka

evidencia bankových výpisov s možnosťou importu vo formáte SEPA a aktuálnym zostatkom na všetkých účtoch

Pokladňa

edenie pokladne s tlačovými výstupmi pokladničnej knihy, pokladničných dokladov a inventúry pokladne s aktuálnym zostatkom

Ročné výkazy a uzavretie obdobia

zostavenie výkazov pre podvojné účtovníctvo (Súvaha a Výkaz ziskov a strát) a jednoduché účtovníctvo (Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch) s možnosťou elektronického výstupu na portál Finančnej správy

Peňažný denník

sledovanie príjmov a výdavkov v časovom slede s tlačovým výstupom peňažného denníka a prehľadu podľa druhu príjmov a výdavkov

Účtovný denník

prehľad všetkých účtovných zápisov a zostatkov a obratov účtov v hlavnej knihe za obdobie s tlačovým výstupom ako aj možnosťou vykázania počtu zaevidovaných dokladov

Daňová evidencia

sledovanie príjmov a výdavkov v časovom slede s možnosťou členenia na daňové a nedaňové pohyby

Posledné doklady

zoznam posledne modifikovaných dokladov s možnosťou priameho vstupu do dokladu

Služby

objednávka nadštandartných platených služieb a ich popis

Novinky

prehľad všetkých noviniek v Keepi

Import údajov

možnosť importovania do keepi partnerov a vyšlých faktúr v xls formáte

Referencie

„Keepi je intuitívne a jednoducho zvládnuteľné. Rýchlo som si na prácu s Keepi zvykol a plne mi vyhovuje.”

Juraj Dörr,

živnostník

„Našiel som ponuku na produkt Keepi, ktorý ma ničím neviazal a je zadarmo. Skúsil som ho a som spokojný. Vytvoril som si vlastné konto a mám prehľad o svojom podnikaní. Dokonca môžem spracovať koncoročné daňové priznanie. A to všetko bezplatne.”

Ľubomír Čeman,

CDS

„Keď som začínala podnikať vedela som, že účtovníctvo budem musieť zvládnuť sama a hľadala som spôsob ako si to čo najviac uľahčiť. Keepi mi ponúka možnosť vybrať si požadované účtovné obdobie, prečíslenie dokladov, tlač v rôznych formátoch. Je pre mňa skrátka dokonalé.”

Mgr. Terézia Čekanová, PhD.,

mediátorka

„Som zvyknutá na prácu v rôznych účtovných softvéroch, no Keepi ma prekvapilo svojou jednoduchosťou a grafickou prehľadnosťou. Systém sa stále vyvíja, prichádzajú doplnkové funkcionality, ktoré potešia, no ten najnutnejší základ pre vedenie agendy a tvorbu závierky je spracovaný výborne a dostupný zadarmo.”

Ing. Viera Grmanová,

účtovníčka

Partneri

Často kladené otázky

+ Čo všetko je v programe bezplatné?

Keepi je a bude v základnej funkcionalite bezplatné a nie sú tam žiadne obmedzenia na čas, veľkost, počet používateľov, počet dokladov ... .Základná funkcionalita postačuje na všetky legislatívne potrebné úkony. Platené sú len nadštandartné funkcie (napr. kontrolný výkaz v tvare xml), ktoré si objednávate len na potrebný čas.

+ Ako opravím typ účtovníctva z jednoduchého na podvojné?

Pri nesprávne zvolenom type účtovníctva je potrebné vykonať novú registráciu, pričom aplikácia povolí vytvoriť novú spoločnosť s rovnakým Obchodným názvom, nie však s rovnakým Registračným názvom.

+ Ako zmažem firmu?

Vytvorenú spoločnosť nie je možné vymazať, ale v prípade, že máte požiadavku zrušiť nepoužívanú zaregistrovanú firmu, potvrďte prosím svoju požiadavku mailom na adresu posta(at)keepi.sk a uveďte Registračné meno spoločnosti (názov firmy zobrazený na hornej lište), ktorej sa to týka. Následne bude táto firma zrušená.

+ V priebehu roka som sa stal platcom DPH. Akým spôsobom sa sprístupní evidencia DPH?

Príznak “Platca DPH” si môžete zapnúť v časti Nastavenia – Parametre. Vpravo hore použite službu Oprav (ikona), čím sa Vám sprístupní úprava parametrov. Následne “zaškrtnite” políčko Platca DPH, vyplňte IČ DPH a zdaňovacie obdobie a zmeny uložte tlačidlom Ulož. Na základnej obrazovke Vám pribudne nový widget Evidencia DPH.

+ Čo robiť v prípade neúspešnej registrácie?

Jedným z dôvodov je nepotvrdenie registračného mailu používateľom, ktorý mu bol zaslaný na mailovú adresu zadanú v registračnom formulári. 
V prípade, že používateľovi nie je doručený mail na dokončenie registrácie, je potrebné vykonať

  • Prihlásiť sa do aplikácie pod zadaným užívateľským kontom a heslom
  • Na hornej lište v aplikácii potvrdiť voľbu “Registrácia spoločnosti”, ktorá je prístupná z dôvodu nepotvrdenia registračného mailu
  • Opätovne upraviť zobrazený vstupný formulár, v ktorom je potrebné zmeniť mailovú adresu, na ktorú bude doručený potvrdzovací mail a potvrdiť registráciu
  • Potvrdiť verifikačný mail, ktorý bude aplikáciou zaslaný na zadanú mailovú adresu

+ Nepodarilo sa mi vytlačiť tlačovú zostavu. Čo s tým?

Pravdepodobne nemáte v prehliadači povolené používanie tzv. Pop-up okien (resp. vyskakovacích alebo kontextových okien). Je potrebné povoliť túto možnosť. 
Pri vytváraní tlačovej zostavy v príkazovom riadku kliknite na príznak zablokovania kontextových okien a povoľte len pre stránky keepi.

Týmto potvrdením napr. v prehliadači Chrome v: Nastavenia – Rozšírené nastavenia – Súkromie – Nastavenia obsahu – Kontextové okná ostane zapnutý parameter “Nepovoliť žiadnym webovým stránkam zobrazovať kontextové okná (odporúča sa)”, ale s výnimkou Keepi.eu (Spravovať výnimky).

+ Akým spôsobom je zabezpečená aplikácia?

Z hľadiska bezpečnosti je ochrana údajov a komunikácie na veľmi vysokej úrovni. Aplikácia je totiž zabezpečená na viacerých úrovniach interne aj externe. V rámci externého zabezpečenia je použité šifrovanie SSL v3 a komunikácia cez https. Týmto spôsobom je zabezpečené, že žiadna tretia strana nemôže rozšifrovať obsah komunikácie medzi používateľom a keepi. Základom interného zabezpečenia je, že údaje každej firmy sú fyzicky oddelené od iných firiem a autorizovaní používatelia jednej firmy majú prístup iba do vlastnej firmy a údaje nemôže vidieť tretia strana. Nemôže sa tak stať, aby niekto cez prístup v jednej spoločnosti uvidel akékoľvek dáta iného užívateľa, či akejkoľvek inej ako vlastnej spoločnosti.

+ Ako opravím obdobie? Mám rok 2015 a chcem ešte účtovať 2014?

Pri nesprávne zvolenom účtovnom období je potrebné vykonať novú registráciu, pričom aplikácia povolí vytvoriť novú spoločnosť s rovnakým Obchodným názvom, nie však s rovnakým Registračným názvom.

+ Je možné vymazať faktúru?

Pokiaľ je doklad (či už je to faktúra, alebo dobropis) uhradená, nie je možné doklad vymazať. Je potrebné vymazať úhradu v evidencii Pokladňa, alebo Banka (podľa spôsobu úhrady). V prípade potreby zrušenia pripojenia dobropisu k faktúre je potrebné kurzorom nastaviť sa na faktúru a použiť službu Súvisiace doklady – Faktúry a potvrdiť „Odpojiť“.

+ Ako si opravím, alebo zapíšem číslo vlastného bankového účtu?

V prípade potreby úpravy čísla vlastného bankového účtu používateľ má tak možnosť vykonať nasledovne:
V časti NastaveniaČíselníky – Vlastné bankové účty je potrebné nastaviť sa na existujúci záznam, ktorý potrebujete upraviť (označiť riadok – zobrazí sa zelenou farbou) a použiť službu Oprav (ikona nad zoznamom). Následne upraviť polia Kód banky, Predčíslie a číslo účtu a použiť tlačidlo Ulož. Po uložení sa automaticky upraví Názov účtu v číselníku a upraví sa aj číslo účtu v Profile firmy.

+ Ako zaevidovať faktúry za predchádzajúce obdobie v podvojnom účtovníctve?

Faktúry, ktoré patria do predchádzajúceho účtovného obdobia je potrebné nahrať ako počiatočný stav prostredníctvom widgetu Partner – služby Saldokonto. V saldokonte použitím tlačidla “Saldokonto podľa účtov” sa zobrazia nové služby – tlačidlo “Nový poč. stav” – Došlá/Vyšlá faktúra. Potvrdením sa zobrazí formulár pre zadanie údajov faktúry.

+ Ako si môžem otvoriť nový účtovný rok?

Prechod na nové účtovné obdobie je podmienené vytvorením nového účtovného obdobia v časti Nastavenia – Číselníky – Účtovné obdobia. Službou Pridaj program automaticky zobrazí možnosť vytvoriť nasledujúce účtovné obdobie (nie je potrebné vyberať Dátum od a Dátum do). Uložením sa záznam zapíše do zoznamu období.

+ Aký je maximálny počet dokladov v jednotlivých denníkoch, resp. zápisov, ktoré je možné cez keepi zaučtovať a ktoré keepi príjme?

Účtovníctvo v Keepi nie je obmedzené na počet záznamov, počet dokladov, výšku obratov, či počet používateľov. Taktiež aplikácia nie je časovo obmedzená. Pod jedným užívateľským kontom je môžné vytvoriť aj viacero spoločností s rôznymi typmi účtovníctva.